Meguiairs carkit | Autoshop.nl
Meguiars Car Kit
0 Review | Review toevoegen
Kit bevat: 473ml Ultimate Wash & Wax, 473ml Ultimate Liquid Wax, 473ml Endurance Tire Gel, Microfiber Wash Mitt, Microfiber Drying Towel, 2 Foam Applicator Pads & 1 Microfiber doek.

Artikelnummer

MEG3201

EAN

4260314990961

€ 79,50
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen
 
Meguiars New Car Kit

Deze kit bevat alles om uw nieuwe auto in de mooie staat te houden die hij in de showroom ook had. Was, droog en wax uw auto met deze speciaal geselecteerde producten. En behandel tot slot ook de banden, de auto zal er weer als nieuw uitzien!

Kit bevat: 473ml Ultimate Wash & Wax, 473ml Ultimate Liquid Wax, 473ml Endurance Tire Gel, Microfiber Wash Mitt, Microfiber Drying Towel, 2 Foam Applicator Pads & 1 Microfiber doek.

Alles om de nieuwe auto in nieuwstaat te houden !
------------------------------------------------------------------------

 

002 315
 • Waarschuwing
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.


 

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.